logo-2020Átadták a Faragó Környezetvédelmi Kft. új szolgáltató irodáját és gépjármű karbantartó épületét, mely 59,78 millió forintos európai uniós támogatással épült Kakucson. 2015. június 30. 

Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül „telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért” tárgyú felhívást tett közzé, melyre a kakucsi telephelyű Faragó Környezetvédelmi Kft. „szolgáltató iroda és gépjármű karbantartó épületek kialakítása” című projektjavaslattal nyert 50% támogatást. A KMOP-1.5.3/CB-13-2013-0140 azonosító számú projekt összesen nettó: 119 559 412 – forintos költségvetésből, 59 779 706- forint vissza nem térítendő támogatással valósult meg.

Tovább...

Üzemanyag, idő, pénz megtakarításán kívül a levegőbe is kevesebb égésanyag kerül amennyiben a Dél Koreában alkalmazott sárga lufikkal jelzik a parkolóhelyet kereső autósoknak a szabad állásokat (például) egy bevásárlóközpontban.

Tovább...

Partner laboratóriumunk és szakértőink segítségével a következő akkreditált vizsgálattokkal és szakértői szolgáltatásainkkal állunk ügyfeleink szolgálatára
Vízvizsgálat és vízgazdálkodás
 • ivóvíz mintavétele és vizsgálata – 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet szerint
 • felszín alatti víz mintavétele és vizsgálata – 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint
 • ivóvíz, uszodavíz, természetes fürdővíz mintavétele és mikrobiológiai vizsgálata
 • felszíni víz és szennyvíz mintavétele és vizsgálata
 • szennyvíziszap mintavétele és vizsgálata
 • felszíni víz üledékének mintavétele és vizsgálata
Akkreditált vízmintavétel és akkreditált vizsgálati eljárások
 • szénhidrogének TPH
 • policiklusos aromás szénhidrogének PAH
 • poliklórozott bifenilek PCB
 • klórbenzolok, klórfenolok
 • dioxinok és dibenzo-furánok PCDD/F
 • peszticidek, növényvédőszer maradékok
 • illékony alifás klórozott szénhidrogének VCH
 • haloformok
 • illékony aromás szénhidrogének BTEX
 • fémanalitika
 • általános vízkémiai paraméterek, anionok és kationok
 • mikrobiológiai vizsgálat
Tovább...

Európában 2009-ben 512 kg hulladék keletkezett minden egyes lakosra számítva. Magyarországnál csak Lengyel- és Csehországban, valamint a balti államokban, Romániában és Szlovákiában keletkezett kevesebb lakossági hulladék. Fajlagosan a legnagyobb termelő Dánia és Írország. Az elmúlt 15 évben néhány ország kivételével nőtt az egy főre jutó hulladék mennyisége, ám Magyarország a közé az öt ország (Bulgária, Németország, Észtország, Szlovénia) közé tartozik, ahol csökkent.

Az anyagában hasznosítás aránya sehol nem éri el az 50%-ot, de Németországban és Dániában megközelíti ezt a szintet, további négy országban pedig a hulladék több mint harmadát hasznosítják anyagában. Magyarországon 2009-ben 430 kg hulladék keletkezett egy főre vetítve, melynek háromnegyed része a legkevésbé környezetbarát lerakókba, 10%-a pedig égetésre került. A hulladék 13%-át hasznosították anyagában.

Tovább...

2010. június 30-án jár le a PCB-t tartalmazó berendezések üzemeltethetőségének határideje. A hulladékká vált berendezések megtisztítását és az eltávolított PCB-k ártalmatlanítását legkésőbb 2010. december 31-ig kell elvégezni.

Mi is az a PCB?

Az 5/2001.(II.23.) KöM rendelet alapján PCB-n a következőket értjük: poliklórozott bifenilek, poliklórozott terfenilek, monometil-tetraklór-difenil-metán, monometil-diklór-difenil-metán, monometil-dibróm-difenil-metán, továbbá bármilyen keverék, amely ezen anyagok bármelyikét tartalmazza. A PCB-t kémiai stabilitása és hőállósága miatt korábban széleskörűen alkalmazták elektromos és hidraulikus berendezésekben, valamint kenőanyagokban.

Tovább...